MLL Ruoholahden-Jätkäsaaren paikallisyhdistyksen syyskokous 2019

Aika ja paikka: 11.11.2019 klo 17.30 Jätkäsaaren Hyvän Toivon kappeli


Esityslista


1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

- Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Jäsenet ja varajäsenet

- Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

5. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta

- Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja

6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

- Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

7. Jäsenmaksut 2020

- Vahvistetaan varsinaisen jäsenen vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenen vuoden 2020 jäsenmaksu

8. Edustajat piirin ja liiton kokouksiin

- Valitaan edustajat piirin ja liiton kokouksiin

9. Muut asiat

10. Kokouksen päätös