Tukitoiminta

Haluatko vapaaehtoiseksi? Tarvitsetko itse arkeesi tukea? Alla on kerrottu enemmän MLL:n organisioimasta tukitoiminnasta.


Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille on toimintaa, jossa maahan muuttanut äiti saa itselleen MLL:n kouluttaman vapaaehtoisen ystävän. Ystävät tutustuvat toisiinsa yhteisen tekemisen lomassa ja samalla maahanmuuttajaäiti saa mahdollisuuden harjoitella suomen kieltä.

Tarkoitus on, että ystävät tapaavat toisiaan mahdollisimman arkisissa ja luontevissa ympäristöissä. Myös lapset voivat hyvin olla mukana. Aikaa voi viettää esimerkiksi jommankumman kotona tai läheisessä puistossa, lähteä kävelylle tai käydä yhdessä kaupassa tai kirjastossa. Jokaiselle maahanmuuttajaäidille pyritään löytämään ystävä, joka asuu lähistöllä ja jonka kanssa äidillä on yhteisiä harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita tai samantapainen elämäntilanne.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen täältä.Kaveritoiminta

Kaveritoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminta on suunnattu piiristä riippuen 4-17 -vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Tavoitteena on parantaa lapsen tai nuoren ja hänen perheensä elämänhallintaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

MLL:n vapaaehtoisesta kaverista voi olla apua esimerkiksi silloin jos

 • lapsi tai nuori ei löydä kavereita
 • lapsi tai nuori kokee itsensä yksinäiseksi
 • vapaa-ajalla ei ole mielekästä tekemistä
 • koulu ei suju toivotusti
 • omasta lähipiiristä ei löydy aikuista juttuseuraa tai harrastuskaveria

Kaveri on täysi-ikäinen ja hän on saanut kaveritoimintaan koulutuksen. Hän on kiinnostunut lasten ja nuorten auttamisesta ja haluaa antaa vapaa-aikaansa tähän. Kaveri on tavallinen ja luotettava aikuinen, joka noudattaa vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita, joita ovat muun muassa vaitiolovelvollisuus ja vastavuoroisuus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen täältä.
Perhekummi – Tule tueksi lapsiperheen arkeen

MLL kouluttaa lapsiperheiden tueksi perhekummeja. Perhekummit ovat vapaaehtoisia, jotka vahvistavat lapsiperheen hyvinvointia ja vanhemmuutta sekä antavat voimia arkeen.

Milloin perhekummi voi olla avuksi?

 • Perheellä ei ole riittävää tukiverkkoa
 • Perhe kaipaa vahvistusta vanhemmuuteen
 • Vanhemmat kokevat itsensä yksinäisiksi tai väsyneiksi
 • Arki tuo mukanaan haasteita vanhemmuuteen esim. toisen vanhemman matkatyö

Perhekummi osallistuu perheen arkeen, on läsnä kuunnellen ja keskustellen. Perhekummin kanssa voi esimerkiksi käydä yhdessä vaunulenkillä, perhekahvilassa, leikkipuistossa tai vaikka ruokakaupassa. Yhtälailla voidaan tavata perheen kotona ja puuhata siellä arkisia asioita yhdessä. Perhekummi ei ole lasten hoitaja eikä kodinhoitaja.

Kummisuhteen aluksi perhe ja kummi määrittelevät yhdessä tavoitteet jotka nousevat perheen tarpeista. Perhekummi ja perhe tapaavat yleisimmin kerran viikossa tai joka toinen viikko. Tapaamiset kestävät yleensä muutaman tunnin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.
Kylämummit ja -vaarit

MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka toimivat lasten kanssa muun muassa perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja kirjastoissa. Monet tulevat mukaan, koska lasten kanssa on niin mukavaa!

Puolet kylämummeista ja -vaareista käy tapaamassa lapsia kerran viikossa, muut useammin tai harvemmin. Jokainen voi osallistua oman elämäntilanteensa ja voimiensa mukaan. Kylämummeille ja -vaareille järjestetään myös vertaistapaamisia.

Lisätietoja suoraan meiltä!Tilapäinen lastenhoitoapu                   

MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen esimerkiksi kun

 • lapsi, vanhemmat tai vakituinen hoitaja sairastuvat
 • vanhemmat ovat työmatkalla, kokouksessa, opiskelemassa
 • vanhemmat haluavat hetken hengähtää, harrastaa tai viettää aikaa yhdessä.

MLL:n hoitajavälitys auttaa perhettä löytämään hoitajan. Perhe voi saada hoitajan kotiin kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätietoja ja tilaukset täältä.